Algemene Voorwaarden Steedehuys V.O.F./TeakTafels.com

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Steedehuys V.O.F. / Teaktafels.com.

Offertes
De klant geeft door een bestelling te plaatsen aan deze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren. Steedehuys V.O.F. / Teaktafels.com is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van producten verkeerd is weergegeven op offertes.  Steedehuys V.O.F. / Teaktafels.com is niet gebonden een product te leveren tegen een foutief vermelde prijs of voorwaarden.

Natuurproduct
Steedehuys V.O.F. / Teaktafels.com levert natuurlijke producten en verleent geen garanties met betrekking tot het behoud van het geleverde product. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de volgende zaken:
Er kan bij hout en bij versteend hout na verloop van tijd kleurverschil optreden.
Hout “werkt” en er kunnen barsten ontstaan, afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte waar het object wordt geplaatst. Bij strenge vorst is het mogelijk dat er van versteend hout kleine stukjes afbreken wanneer ruw versteend hout buiten geplaatst wordt.

Aansprakelijkheid
Onze producten zijn meestal zwaar. De klant is zelf verantwoordelijk voor het op een veilige manier plaatsen van de stukken. Steedehuys V.O.F. / Teaktafels.com accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, bij de klant of bij derden, die veroorzaakt wordt door een bij Steedehuys V.O.F. / a Teaktafels.com aangeschaft product, ongeacht de oorzaak.

Betaling
Facturen dienen uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
Steedehuys V.O.F. / Teaktafels.com blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Bij te late betaling wordt 1 procent rente over het uitstaande bedrag (inclusief de eventueel verschuldigde rente) per maand of, indien van toepassing, een deel van de maand in rekening gebracht zonder dat daartoe een aanmaning door  Steedehuys V.O.F. / Teaktafels.com is vereist.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de klant zijn de vorderingen en de verplichtingen van de klant jegens Steedehuys V.O.F. / Teaktafels.com onmiddellijk opeisbaar.
Op elke overeenkomst tussen klant en Steedehuys V.O.F. / Teaktafels.com is het Nederlands recht van toepassing

TeakTafels.com

Izaak Enschedeweg 31
2031 CR Haarlem

0655382829

Openingstijden:
- Alleen op afspraak. Maak een afspraak via:
023-5326118
06-55382829

 

Meer informatie

Bestellen & afhalen

Showroom

Betalen & Retourneren

Over ons

Volg ons!